Balans-herstel coaching

Balans-herstel coach

omdat we soms te veel ballen in de lucht houden

De definitie van gezondheid, ook volgens de WHO, gaat tegenwoordig nadrukkelijk over regie nemen over je eigen functioneren en kwaliteit van het leven. Je bent pas echt vitaal en veerkrachtig als de fysieke, mentale en sociale staat één geheel vormen. Soms komt het voor dat medewerkers door veranderingen in het leven tijdelijk uit balans raken. Het 'in de lucht houden van alle ballen' kost dan meer energie dan normaal.

Als leidinggevende kun je signalen herkennen die aangeven dat een medewerker (even) niet lekker in zijn vel zit. Bijvoorbeeld als je een medewerker structureel hoort zeggen dat werkdruk toeneemt. Wanneer een medewerker het contact met jou als leidinggevende of collega's vermijdt. Of simpelweg als iemand ander gedrag vertoont dan je van deze persoon gewend bent. In veel gevallen voelen medewerkers hun disbalans aankomen en vragen ze om hulp. In dat geval kunnen onze coaches medewerkers helpen bij:

Bewustwording van eigen gedragspatronen die een negatieve impact hebben op de gezondheid en het functioneren.

Inzicht krijgen in de cirkel van invloed en oplossingsgericht leren denken.

Ontwikkelen van vaardigheden die helpen bij het beter omgaan met tegenslagen en veranderingen.

Ordenen van gedachten en reguleren van emoties.

Wil je meer informatie?