Re-integratie coaching

Re-integratie coach & psycholoog

omdat bij duurzaam aan het werk zijn soms hulp nodig is

Re-integratie coach & psycholoog

Is jouw medewerker uitgevallen met mentale klachten? Onze arbeids- en organisatiepsychologen zijn erin getraind medewerkers weer duurzaam en vitaal naar het werk te begeleiden. Onze methodiek is erop gericht om medewerker op korte termijn regie te laten nemen over eigen gezondheid en functioneren. Voor de lange termijn coachen wij medewerkers in die vaardigheden die nodig zijn om ook in de toekomst disbalans en uitval te voorkomen.

Onze psychologen coachen medewerkers in groei van persoonlijk leiderschap. Zo werken we niet alleen aan eigen gezondheid en functioneren, maar leren we medewerkers beter samen te werken, effectief te werken en oplossingsgericht te denken. In onze aanpak gaan we daarmee verder dan alleen herstel en krijgt de medewerker begeleiding op alle zes de gezondheidsdimensies. Het re-integratietraject is gericht op het hervatten van het werk met behoud van werkplezier en vitaliteit.

Inzicht in eigen gedragingen die een negatieve impact hebben op gezondheid en functioneren.

Stimuleren positieve gevoelens en motivatie om werk weer op te pakken.

Actiegericht en oplossingsgericht denken en handelen. Eigen verantwoordelijkheid nemen bij verbeteren van gezondheid en werkplezier.

Communicatievaardigheden die het goede gesprek stimuleren tussen leidinggevende en collega's bij disbalans of onvrede over het werk of de relatie.

Wil je meer informatie?