Teamcoaching

Laat teams floreren

Wij versterken psychosociale veiligheid & taakvolwassenheid

Teaminterventies

De meest succesvolle teams floreren in een veilige omgeving.

Succesvolle teams werken vanuit gelijkwaardigheid. Iedereen heeft talent en krijgt de ruimte om dit talent te benutten. Medewerkers zijn complementair aan elkaar, geven elkaar regelmatig feedback en sturen op ‘gewenst’ gedrag. Collectieve doelstellingen en het boeken van resultaten staan centraal in deze werkwijze. Doordat ze vanuit veiligheid en vertrouwen samenwerken zijn deze teams creatiever, innovatiever en veerkrachtiger.

Onze teaminterventies hebben dan het doel om de psychosociale veiligheid & taakvolwassenheid in teams te vergroten. Dit doel bereiken we door een positieve insteek en een interactieve setting, met veel humor en gamification.

Teamanalyse

We starten met een scan op een aantal gebieden waarbij twee dimensies centraal staan: de mate van taakvolwassenheid en de mate van relatievolwassenheid. Daarnaast kijken we ook naar deelgebieden als teamcultuur, zingeving, leiderschap en (team)processen.

Op basis van gesprekken, eventueel aangevuld met vragenlijsten en andere data, maken we een voorstel voor een aanpak. Een team waar geroddeld of gepest wordt, heeft tenslotte een andere aanpak of invalshoek nodig, dan een team dat moeite heeft met samenwerken of resultaten niet behaalt.

Implementatie

Zijn we het eens over de interventie. Dan is het een kwestie van voorbereiden en aan de slag met elkaar. Dat doen we aan de hand van een praktisch implementatieplan waar we afspraken maken over o.a. taken en verantwoordelijkheden, gedragsafspraken en communicatie. Natuurlijk geven we voorbeelden en denken we mee over de juiste taal, toon en tact in de voorbereiding, uitvoering en borging.

Wil jij dit ook voor jouw team?

Klaar voor the next step?