Privacy

Privacybeleid

Dit beleid geeft aan hoe Brainwave by Hera uw gegevens verzamelt en verwerkt. We zullen deze verklaring van tijd tot tijd herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is. Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoons­gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

Welke persoons­gegevens verzamelen we?

Kleine hoeveelheden informatie worden verzameld, opgeslagen en verwerkt van iedereen die onze diensten gebruikt. We verzamelen niet meer informatie dan we nodig hebben. Concreet betekent dit dat naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum bij ons bekend moeten zijn om reguliere communicatie mogelijk te maken. Om te voldoen aan de wettelijke regels betreffende facturering, zal er op de factuur een adres geplaatst moeten worden. De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren tot ons komen; via een contactformulier van de website van Brainwave by Hera, via een gestuurde e-mail naar hallo@hera.nl of middels het noteren van gegevens, door Brainwave by Hera, na een telefoongesprek ter kennismaking. Gegevens worden opgeslagen in een AVG-gecertificeerd systeem met een twee-factor-authenticatie. 

Hoe lang bewaren we uw persoons­gegevens?

We bewaren je gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om wettelijke redenen. Concreet betekent dit dat gegevens bewaart blijven tot maximaal 15 jaar na het beëindigen van een begeleidingstraject. Natuurlijk kun je ons op elk gewenst moment vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen of die kunt u zelf verwijderen via toegang tot een werknemersportaal in het AVG-gecertificeerde systeem. 

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt.

Hoe houden we jouw persoons­gegevens veilig?

Het veilig houden van uw persoons­gegevens is onze hoogste prioriteit. Alle persoonsgegevens worden bewaard in een AVG-gecertificeerd systeem. Brainwave by Hera heeft toegang tot dat systeem. 

Hoe slaan we uw gegevens op?

De gegevens worden, gedurende een begeleidingstraject, opgeslagen in een AVG-gecertificeerd systeem en na maximaal 15 jaar na afsluiten van het begeleidingstraject verwijderd. Deze gegevens kunt u ook zelf verwijderen. Vanwege wettelijke voorschriften worden facturen bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over de volgende rechten: u kunt ons een kopie vragen van uw persoonsgegevens; u kunt uw persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Brainwave by Hera is de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die wij van u verzamelen.
KvK: 74067494
Ons geregistreerd adres is Wiersedreef 6, 3433 ZX Nieuwegein
hallo@hera.nl