Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

als veiligheid belangrijk is

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkomgeving, met veilige relaties. De vertrouwenspersoon is er om te luisteren en samen te kijken wat er nodig is om weer veiligheid te voelen.

Een werkomgeving waar iedereen met plezier en vanuit zijn talent en veerkrachtig aan het werk is, dat willen we allemaal wel. Tegelijkertijd weten we dat de praktijk weerbarstiger is. Daar waar gewerkt én samengewerkt wordt, ontstaan soms situaties die ongewenst, onveilig of onvriendelijk zijn. Denk aan integriteitskwesties, maar ook ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en (seksuele) intimidatie. De veerkracht van medewerkers gaat achteruit als ze te maken hebben met dit soort situaties.

In zulke gevallen is het belangrijk om er over te praten en de vertrouwenspersoon kan uitkomst bieden

De vertrouwenspersoon vangt op, begeleidt en ondersteunt medewerkers, analyseert situaties en geeft advies en verwijst eventueel door naar professionele hulpverleners.

De Brainwave vertrouwenspersonen zijn opgeleide en gecertificeerde professionals. Ze zijn uiterst integer. Daarnaast zijn het mensen met ervaring in het bedrijfsleven zodat ze weet en gevoel hebben bij de praktijk.

Werkwijze vertrouwenspersoon

luisteren is de eerste stap in onze werkwijze. Wat speelt er? Welke emoties zijn er? In een veilige setting, waar anonimiteit gewaarborgd is, vindt het eerste gesprek plaats.

inventariseren is de tweede stap. Welke opties en keuzes zijn er voor het vervolg? Wat zijn daarvan de consquenties? Door overzicht en inzicht te bieden, krijgt de medewerker zicht op de volgende stap.

keuzes maken is niet altijd makkelijk en daar is goede ondersteuning bij nodig. Ook als er tussentijds vragen zijn, of een luisterend oor bij het vervolg. Ook daar is de vertrouwenspersoon voor.

nazorg is wat wij belangrijk vinden. Dat iets uitgesproken is of ‘afgehandeld’, maakt nog niet dat emoties weg zijn of dat we simpelweg weer over gaan tot de orde van de dag.

Nieuw in ons aanbod!

Brainwave biedt nu ook de mogelijkheid om een combi-deal af te sluiten. Wat houdt dat in?

Bij Brainwave bieden we beide diensten aan (coaching en vertrouwenspersoon), uitgevoerd door een psycholoog/coach die tevens gecertificeerd vertrouwenspersoon is. Beide diensten kunnen door één persoon aangeboden worden. Er kan bv. een combinatie gemaakt worden tussen veerkracht coaching en vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijke coaching en vertrouwenspersoon.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om handige tips en tricks te ontvangen voor meer veerkracht. Ook blijf je op de hoogte van gratis webinars in de toekomst.