Wie we zijn

Gericht op het nieuwe werken

Wij versterken persoonlijk leiderschap van organisaties en hun talenten

Wij zijn Brainwave

Wij helpen organisaties en hun talenten aan meer veerkracht, vitaliteit en gezonde mentale fitheid. Met onze een op een coaching helpen we medewerkers weer terug naar balans. Bij uitval met mentale klachten begeleiden we medewerkers weer duurzaam naar het werk. Teams helpen we met online en offline interventies aan meer psychosociale veiligheid en veerkracht. Leidinggevenden kunnen bij ons terecht voor persoonlijk leiderschapstrajecten en vitaliteitprogramma's.

Onze filosofie

We hebben als mens geen aan- en uitknop. Onze gedachten hebben een enorme impact op hoe we ons voelen. En ons gevoelssysteem beïnvloedt weer ons gedrag. Deze wisselwerking tussen voelen, denken en doen maakt dat wij vaak de juiste keuzes maken in het werk en privé.

In de WHO-definitie van gezondheid staat tegenwoordig regie nemen over je eigen functioneren en kwaliteit van het leven steeds centraler. Je bent pas echt vitaal en veerkrachtig als de fysieke, mentale en sociale staat één geheel vormen. Deze optimale staat van gezondheid is te bereiken door gelijktijdig te werken aan de zes dimensies van gezondheid.
In onze persoonlijke coaching gaan we uit van de positieve gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte. Het accent ligt op de mens zelf, op veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wij geloven dat kwaliteit en snelheid van handelen bij disbalans cruciaal is voor een snel en duurzaam herstel.

Waarom Brainwave

A&O psychologen

Wij werken uitsluitend met arbeids- en organisatiepsychologen voor coaching van medewerkers met mentale disbalans.

Intake in 5 werkdagen

Het intakegesprek plannen we binnen 5 werkdagen en opvolging en advies in 10 werkdagen.

Effectmeting

Onze trajecten sluiten we altijd af met een effectmeting zodat we de geboekte resultaten zichtbaar maken en evalueren.

Holistische aanpak

We versterken het totale welbevinden en functioneren door te coachen op de zes gezondheidsdimensies.