Wie we zijn

Wie we zijn

onze Brainwavers

Selina

Selina van der Keur

Selina heeft een achtergrond in de GGZ en een arbodienst. Ze is daadkrachtig en heeft visie. Ze is organisatorisch heel sterk en ondersteunt brainwave met haar actiegerichte aanpak.

Naast Brainwave werkt ze voor Hera Inzetbaarheid en Lev arbo als inzetbaarheidscoach.

Reinier Meijer

De stress – en burn-out expert van Brainwave.

Reinier heeft meer dan 25 jaar ervaring als trainer en coach van professionals en leidinggevenden uit de financiële en it-dienstverlening en ambtenaren van de lokale en landelijke overheid. Naast zijn expertise over stressbestendigheid traint en coacht hij over de onderwerpen: persoonlijke effectiviteit en mindfulness.

Reinier coacht in zowel Nederlands als Engels.

Naast Brainwave, werk Reinier als trainer/consultant voor Hera Inzetbaarheid

Jelke Nekkers

De loopbaancoach van Brainwave.

Jelke is op een missie: iedereen in contact met zichzelf! Loopbaan gaat niet zonder een goede relatie met jezelf, je neemt jezelf immers altijd mee. Jelke zet in op een integratie tussen lichaam en geest en ademt de theorie rondom Positieve gezondheid.

Met jaren ervaring in grote internationale bedrijven in IT, Farmacie en Onderwijs èn een lange tijd een zelfstandig coachpraktijk neemt Jelke een flinke dosis aan kennis van organisaties, mensen en ontwikkeling mee. Daarnbij is een rode draad altijd geweest: zelfontwikkeling en zelfreflectie.

Met extra opleidingen over Lichaamsgericht Coachen en Stress- en Burnout coaching, neemt Jelke een holische kijk op de mens mee. Ze heeft als expertise introversie en hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Voel je je snel overprikkeld, anders dan collega’s, zoekend naar wie jij bent in het geheel? Neem gerust contact op met Jelke.

Naast Brainwave, werkt Jelke voor Hera Inzetbaarheid als trainer/consultant.

We werken veel samen met ZZP-ers die we inzetten voor coaching, vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk coach. Ons netwerk is groot.

Onze filosofie

Brainwave is een initiatief van Hera Inzetbaarheid, die zich richt op organisatieadvies, -onderzoek, -training en coaching op het gebied van inzetbaar zijn, blijven of weer worden. Met Brainwave biedt Hera een verdieping aan op haar dienstverlening, door in te zetten op individuele begeleiding van medewerkers, om zo haar missie om de veerkracht te vergroten in Nederland, waar te maken.

Brainwave heeft als doel om op een laagdrempelige, praktische en vooral complete manier, werknemers te helpen om te gaan met veranderingen en uitdagingen op het gebied van arbeid en gezondheid. Denk hierbij ook aan alle veranderingen op de arbeidsmarkt door Covid-19 en hybride werken. Hierbij nemen we ook iemands privéleven mee, want werk heeft invloed op privé en andersom. Alles vanuit een positieve benadering, warme zakelijkheid en een holistische kijk op zaken. We gebruiken daarvoor het model van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid

Soms zijn er situaties in het leven waarin medewerkers voor flinke uitdagingen komen te staan, zoals verhoogde werkdruk, problemen thuis, reorganisaties, onveilige werksfeer enzovoort. Veel veranderingen en tegenslagen hebben invloed op de (mentale) gezondheid, inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers. Het leven is nou eenmaal geen rechte lijn.

Wij geloven in levenslang werken aan je (mentale) gezondheid. Dat betekent steeds opnieuw nadenken over wat je nodig hebt om het beste uit je leven en werk te halen. Met andere woorden: veerkrachtig zijn!

In onze persoonlijke coaching gaan we uit van de positieve gezondheid en -psychologie. Niet de beperking staat centraal, maar de mens en zijn of haar mogelijkheden. Met veel aandacht voor hoe iemand meer betekenis kan geven aan zijn/haar leven.

De insteek van Brainwave is dat we een kortdurende interventie bieden, maar wel gedurende een langere periode. Dit heeft er mee te maken dat gedragsverandering niet in korte tijd te realiseren is. Wij geloven in de kracht van langerdurende support en af en toe een ‘onderhoudsbeurt’. Net als bij een auto. Soms moet er even een professional meekijken, meedenken of gewoon even sparren, om met plezier door te kunnen ‘rijden’ op de gekozen route.

Hoe zien onze coachingstrajecten eruit?

Test

Voordat we echt starten met het traject ontvangt de coachee, na de intake, een aantal digitale en gevalideerde tests. De resultaten zeggen iets over o.a. weerbaarheid, welzijn, gedrag en prestaties (productiviteit) van de werknemer. Mede op basis van de testresultaten worden de ontwikkeldoelen vastgesteld.

Kennismaking

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Een goede klik is belangrijk om met elkaar aan de slag te gaan. Tijdens dit gesprek verkennen we de doelen en maken we afspraken voor vervolg. We sluiten altijd af met een opdracht. Actiegericht ontwikkelen is het uitgangspunt.

Coaching

De coaching gaat van start. We gaan doorgaans uit van 5 gesprekken. Door middel van reflectie, opdrachten, verschaffen van inzichten en uitproberen van ‘nieuw’ gedrag, werken we toe naar de gestelde doelen. De doorlooptijd is doorgaans rond de 12 weken. Na de coaching zetten we de tests opnieuw in om een nameting te doen.

Borging

Een belangrijke pijler bij Brainwave is de borging. Afhankelijk van de afspraken zullen we gedurende 6-12 maanden vinger aan de pols houden, blijven we coachen om de veranderingen vol te houden en steunen we als het even niet lekker loopt.

Waarom Brainwave?

Professionals

Onze professionals coachen medewerkers gericht op het veranderen van gedrag.

Snelle intake

Het intakegesprek plannen we binnen 5 werkdagen en opvolging en advies in 10 werkdagen.

Nameting

Onze trajecten sluiten we altijd af met een nameting zodat we de geboekte resultaten zichtbaar maken en evalueren.

Brede aanpak

We verhogen veerkracht en het functioneren door breed te coachen op gedragsverandering.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om tips en tricks te ontvangen om veerkracht te verhogen. Ook houden we je op de hoogte van gratis webinars in de toekomst.