Wie we zijn

Wie we zijn

onze Brainwavers

Nasim Hamidian

Oprichtster en directeur van Brainwave.

Na haar studie is Nasim in verschillende rollen werkzaam geweest binnen de zakelijk dienstverlening. Met haar achtergrond als gezondheidswetenschapper en enorme affiniteit voor gedragsverandering en vitaliteit, heeft Nasim in 2016 de stap gemaakt naar de branche van arbodienstverlening, verzuim en inzetbaarheid. Nasim is gedreven en resultaatgericht, is analytisch ingesteld en denkt altijd in oplossingen.

Karin Eikmans

De psycholoog van Brainwave.

Karin is afgestudeerd psycholoog (arbeid en organisatie). Zij heeft een grote interesse in menselijk gedrag. Zij coacht, inspireert en luistert graag. Zij is tevens mediator en vertrouwenspersoon. Karin is 13,5 jaar zelfstandig ondernemer geweest en heeft zich in 2022 aangesloten bij Brainwave. Karin is gedreven, analytisch, resultaatgericht en planmatig sterk. Afspraak is afspraak!

We werken veel samen met ZZP-ers die we inzetten voor coaching, vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk coach. Ons netwerk is groot.

Onze filosofie

Brainwave is een initiatief van Hera Inzetbaarheid, die zich richt op organisatieadvies, -onderzoek, -training en coaching op het gebied van inzetbaar zijn, blijven of weer worden. Met Brainwave biedt Hera een verdieping aan op haar dienstverlening, door in te zetten op individuele begeleiding van medewerkers, om zo haar missie om de veerkracht te vergroten in Nederland, waar te maken.

Brainwave heeft als doel om op een laagdrempelige, praktische en vooral complete manier, werknemers te helpen om te gaan met veranderingen en uitdagingen op het gebied van arbeid en gezondheid. Denk hierbij ook aan alle veranderingen op de arbeidsmarkt door Covid-19 en hybride werken. Hierbij nemen we ook iemands privéleven mee, want werk heeft invloed op privé en andersom. Alles vanuit een positieve benadering, warme zakelijkheid en een holistische kijk op zaken. We gebruiken daarvoor het model van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid

Soms zijn er situaties in het leven waarin medewerkers voor flinke uitdagingen komen te staan, zoals verhoogde werkdruk, problemen thuis, reorganisaties, onveilige werksfeer enzovoort. Veel veranderingen en tegenslagen hebben invloed op de (mentale) gezondheid, inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers. Het leven is nou eenmaal geen rechte lijn.

Wij geloven in levenslang werken aan je (mentale) gezondheid. Dat betekent steeds opnieuw nadenken over wat je nodig hebt om het beste uit je leven en werk te halen. Met andere woorden: veerkrachtig zijn!

In onze persoonlijke coaching gaan we uit van de positieve gezondheid en -psychologie. Niet de beperking staat centraal, maar de mens en zijn of haar mogelijkheden. Met veel aandacht voor hoe iemand meer betekenis kan geven aan zijn/haar leven.

De insteek van Brainwave is dat we een kortdurende interventie bieden, maar wel gedurende een langere periode. Dit heeft er mee te maken dat gedragsverandering niet in korte tijd te realiseren is. Wij geloven in de kracht van langerdurende support en af en toe een ‘onderhoudsbeurt’. Net als bij een auto. Soms moet er even een professional meekijken, meedenken of gewoon even sparren, om met plezier door te kunnen ‘rijden’ op de gekozen route.

Hoe zien onze coachingstrajecten eruit?

Test

Voordat we echt starten met het traject ontvangt de coachee, na de intake, een aantal digitale en gevalideerde tests. De resultaten zeggen iets over o.a. weerbaarheid, welzijn, gedrag en prestaties (productiviteit) van de werknemer. Mede op basis van de testresultaten worden de ontwikkeldoelen vastgesteld.

Kennismaking

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Een goede klik is belangrijk om met elkaar aan de slag te gaan. Tijdens dit gesprek verkennen we de doelen en maken we afspraken voor vervolg. We sluiten altijd af met een opdracht. Actiegericht ontwikkelen is het uitgangspunt.

Coaching

De coaching gaat van start. We gaan doorgaans uit van 5 gesprekken. Door middel van reflectie, opdrachten, verschaffen van inzichten en uitproberen van ‘nieuw’ gedrag, werken we toe naar de gestelde doelen. De doorlooptijd is doorgaans rond de 12 weken. Na de coaching zetten we de tests opnieuw in om een nameting te doen.

Borging

Een belangrijke pijler bij Brainwave is de borging. Afhankelijk van de afspraken zullen we gedurende 6-12 maanden vinger aan de pols houden, blijven we coachen om de veranderingen vol te houden en steunen we als het even niet lekker loopt.

Waarom Brainwave?

A&O Psycholoog

Onze arbeids- en organisatiepsychologen coachen medewerkers gericht op het veranderen van gedrag.

Snelle intake

Het intakegesprek plannen we binnen 5 werkdagen en opvolging en advies in 10 werkdagen.

Nameting

Onze trajecten sluiten we altijd af met een nameting zodat we de geboekte resultaten zichtbaar maken en evalueren.

Brede aanpak

We verhogen veerkracht en het functioneren door breed te coachen op gedragsverandering.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief om tips en tricks te ontvangen om veerkracht te verhogen. Ook houden we je op de hoogte van gratis webinars in de toekomst.