Hoe we het doen

Wij helpen medewerker hun gedrag te veranderen

Door positieve gezondheid en positieve psychologie

Brainwave heeft als doel om op een laagdrempelige en praktische manier werknemers en werkgevers te ondersteunen bij vraagstukken op gebied van (mentale) gezondheid, werk en veerkracht, vanuit een brede context. Hierbij staat de zelfredzaamheid van de coachee centraal.

We maken bij onze coaching gebruik van allerlei coachvormen en methodieken. Uitgangspunt hierbij is onder andere de Positieve Gezondheid (Machteld Huber). Dit betekent concreet dat in onze trajecten de 6 dimensies van positieve gezondheid aan bod komen. Zie hiernaast welke dimensies dat zijn.

In het kader van persoonlijk leiderschap maken we gebruik van o.a. Steven Covey. Zijn ideeën over effectief leven en werken – vanuit een positieve invalshoek – sluiten naadloos aan bij Brainwave.

Hoe lang duurt een traject?

De insteek van Brainwave is dat we een kortdurende interventie bieden, maar wel gedurende een langere periode. Dit heeft er mee te maken dat gedragsverandering niet in 5 of 10 gesprekken te vangen is. Wij geloven in de kracht van langer durende support en af en toe een ‘onderhoudsbeurt’. Net als bij een auto. Soms moet er even een professional meekijken, meedenken of gewoon even sparren, om met plezier door te kunnen ‘rijden’ op de gekozen route.

Test

Voordat we starten met een intakegesprek ontvangt de coachee twee digitale en gevalideerde testen. De testresultaten meten o.a. weerbaarheid, welzijn, gedrag en prestaties (productiviteit) van de werknemer. Op basis van de testresultaten worden de ontwikkeldoelen vastgesteld.

Intakegesprek

We beginnen altijd met een intakegesprek. Een goede klik is belangrijk om met elkaar aan de slag te gaan. Tijdens dit gesprek verkennen we de doelen en maken we afspraken voor vervolg. We sluiten altijd af met een opdracht. Actiegericht ontwikkelen is het uitgangspunt.

Coaching

De coaching die afgesproken is naar aanleiding van het intakegesprek gaat van start. We gaan in eerste instantie uit van 5 gesprekken. Door middel van reflectie, opdrachten, verschaffen van inzichten en uitproberen van ‘nieuw’ gedrag, werken we toe naar de gestelde doelen.

Borging

Een belangrijke pijler bij Brainwave is de borging. Afhankelijk van de afspraken zullen we gedurende 6-12 maanden vinger aan de pols houden, blijven we coachen om de veranderingen vol te houden en steunen we als het even niet lekker loopt.