Verzuimpreventie

Deze keer een blog over de kracht van preventie. Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Dat houdt dus in dat we moeten ingrijpen in situaties waarin medewerkers uit balans dreigen te raken vóórdat zij uitvallen en verzuimen.

Maar hoe?

Preventief beleid rondom stressmanagement speelt zich af tussen een medewerker en de omgeving waarbinnen die medewerker functioneert. Het gaat dus niet alleen om technieken die medewerkers kunnen gebruiken om beter met stress om te gaan. Het gaat óók om visie en beleid van de organisatie hoe om te gaan met negatieve stress en het bevorderen van veerkracht. Het is een wisselwerking. Communicatie speelt hierin een sleutelrol.

Voor individueel stressmanagement kan een organisatie verschillende pijlers inzetten. Denk hierbij aan groepstrainingen of individuele coaching. Bij Brainwave zetten we in op individuele coaching omdat we weten dat de effectiviteit van deze manier groot is. In het kader van preventie kun je dan denken aan het (online) veerkracht coaching programma. Bij dit programma maken we gebruik van het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. Dit model steunt op zes pijlers: 

  • Dagelijks functioneren (omgaan met tijd, grenzen stellen etc.);
  • Lichaamsfuncties (fitheid, vitaliteit etc.);
  • Mentaal welbevinden (concentratie, gevoel van controle etc.);
  • Zingeving (zinvol leven, dankbaarheid etc.);
  • Kwaliteit van leven (genieten, gelukkig zijn etc.);
  • Meedoen (sociale steun, sociale contacten etc.). 

We gaan dus op een holistische manier met medewerkers aan de slag om hun stress te verminderen en hun veerkracht weer goed te krijgen. Hoe kun je beter met stress omgaan? Welke factoren maken dat jij uit balans raakt? Elk traject is maatwerk, immers, elk persoon is anders in zijn of haar stressbeleving. 

We bieden dus individuele coaching online aan, maar merken ook dat er vanuit organisaties steeds meer de vraag komt om een coach incompany te hebben die aan de slag kan met medewerkers in stressmanagement. Organisaties willen immers gezonde medewerkers behouden en verzuim tegengaan. Dat doen we door de drempel laag te houden: een psychologisch spreekuur in huis waar medewerkers laagdrempelig hulp kunnen vragen bij problemen waar zij tegenaan lopen, waar zij informatie en vaardigheden krijgen aangereikt om op een effectieve manier met stress om te gaan. We kunnen medewerkers helpen hun veerkracht weer terug te krijgen om met meer plezier aan het werk te gaan en verzuim te verminderen.

Wil je meer weten over wat Brainwave aanbiedt in het kader van stressvermindering,  veerkrachtverbetering en verzuimpreventie? Neem contact op! Wij denken graag met je mee!

hallo@brainwave.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *