Vertrouwenspersoon verplicht?

Vertrouwenspersoon verplicht?
 
Op 14 november zal er een debat in de Tweede Kamer plaatsvinden over het verplicht stellen van de vertrouwenspersoon voor werkgevers. 

Wij vinden dat een goede zet. De voordelen:

  • Meer aandacht voor Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en integriteitskwesties
  • Meer aandacht voor welzijn en vitaliteit
  • Iedereen een veilige werkomgeving
  • Tegengaan van ongewenst gedrag
  • Meer openheid over ongewenst gedrag

Brainwave biedt externe vertrouwenspersonen aan voor werkgevers. Waarom doen we dat?

Omdat we weten dat een veilige werkomgeving bijdraagt aan het welzijn en het werkplezier van mensen. We weten ook dat een onveilige werksfeer, verzuim in de hand werkt. Medewerkers worden doorgaans minder veerkrachtig door een gevoel van onveiligheid.

Maar wat doet een vertrouwenspersoon eigenlijk? Een vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken:

  1. Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders bij kwesties rondom PSA en integriteit: de externe vertrouwenspersoon biedt emotionele opvang waardoor klager of melder zich gehoord voelt; de externe vertrouwenspersoon denkt mee in mogelijke oplossingen; de externe vertrouwenspersoon ondersteunt de klager of melder in het maken van keuzes in het kader van oplossingen.
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie: de externe vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan activiteiten die erop gericht zijn ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Denk hierbij aan het geven van informatie, presentaties etc.; de externe vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het bevoegd gedrag.
  3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management: de externe vertrouwenspersoon is alert op signalen over de sociale veiligheid en integriteit binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon adviseert het management over sfeer, werkklimaat en ongewenste omgangsvormen.

Een vertrouwenspersoon doet dus meer dan alleen opvang en begeleiding. We hebben ook een adviesrol naar bestuur en management.

Meer weten wat een vertrouwenspersoon kan betekenen voor jou of jouw organisatie? Leg contact via hallo@brainwave.nu.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *