Categorie: Loopbaan

Ervaren Millennials meer stress?

Geschreven door Selina van der Keur, Inzetbaarheidscoach Hera

Uit TNO onderzoek (2015)* blijkt dat jong werkenden – van 25 tot 35 jaar – die bekend zijn met burn-out(achtige) klachten een verhoogde kans hebben op terugval. Het leren omgaan met stress en hierin te ontwikkelen is belangrijk om gezond en met plezier te leven en te werken. We willen natuurlijk niet dat jong werkenden herhaaldelijk te kampen krijgen met burn-out(achtige) klachten!

De vraag is natuurlijk waarom het risico van mentale klachten onder Millennials groot is. TNO heeft dat onderzocht:

  1. Werkdruk en werk-privé balans: denk hierbij aan een combinatie van (te) hoge taakeisen, ongewenste omgangsvormen op het werk, zoals pesten of onveilige werkomgeving, maar ook de emotionele betrokkenheid bij het werk. De 25 t/m 35-jarigen voelen zich meer emotioneel betrokken bij het werk, maar vinden tegelijkertijd ook dat ze vaker emotioneel veeleisend werk verrichten. Ongeveer 50% van de jonge werknemers van deze doelgroep geeft aan dat familie regelmatig wordt verwaarloosd door het werk (te weinig tijd);
  2. Flexibele contracten: de Millennials zijn opgegroeid (1981- 1996) in een tijd waarin er geen gelijkwaardige balans was tussen vraag- en aanbod in banen. Dit heeft ervoor gezorgd dat Millennials minder snel aan een goede baan zijn gekomen. Daarnaast krijgen Millennials regelmatig flexibele arbeidscontracten aangeboden. Dit brengt onzekerheid over het werk- en baangarantie met zich mee. Met als gevolg een hogere ervaren werkdruk. Werkdruk ontstaat door het gevoel om te moeten (over) presteren, want de Millennial heeft regelmatig twijfels of het contract wel verlengd gaat worden.

Onze psychologen en coaches van Brainwave zijn van mening dat de oorzaken van burn-out verder te trekken zijn dan alleen mentale – en sociale arbeidsbelasting. Wij zien een aantal factoren in de praktijk regelmatig voorbijkomen:

  • Never enough mentaliteit

We leven in een wereld met het geloof dat je kunt bereiken wat je wilt en dat ergens mee stoppen een slechte mindset is. In combinatie met de snelle technologische ontwikkelingen, leidt dat tot hoge verwachtingen, met als gevolg constante stress en hoogspanning voor Millennials. Dat heeft niet alleen met werk te maken. We streven naar continue verbetering op elk vlak; een succesvolle carrière, financieel goed bij kas zitten, excelleren in de sport, gelukkig zijn in de liefde en er ook nog eens op je best uitzien. Maar wanneer is het genoeg? Het zijn behoorlijk wat ballen om in de lucht te houden.

  • Ambitie en idealen

Met het hebben van ambities en idealen is natuurlijk niets mis maar wat als deze verwachtingen niet haalbaar blijken te zijn? Is falen dan toegestaan? Het gevaar ligt op de loer om deze ervaringen om te zetten in negatieve opvattingen over ons eigen presteren en onze kwaliteiten. Terwijl ons geluk niet volledig zou moeten afhangen van werkprestaties***.

  • Werkgeluk

Millennials zijn kritischer op de kwaliteit van het werk en het werkgeluk. Jonge medewerkers zijn sneller bereid om hun baan op te zeggen als hun persoonlijke overtuigingen niet overeenkomen met die van hun werkgever. 56%** van de jonge werknemers geeft aan hun baan op te zeggen als ze behoefte hebben om van het leven te genieten.

  • Economische ontwikkelingen

Millennials zijn opgegroeid in een lastige arbeidsmarkt, in tegenstelling tot hun ouders (welvarende bloeiende economie). Hierdoor kampen Millennials met andere uitdagingen; allereerst het vinden van een baan. Dit geldt overigens niet in de huidige arbeidsmarkt. De Millennial heeft over het algemeen een lagere financiële buffer opgebouwd en wordt door de maatschappelijke ontwikkelingen gedwongen om bewustere keuzes te maken. Op vakantie gaan, sparen voor de uitzet of toch spaargeld opbouwen? Een lastige keuze als je het ons vraagt.**

  • FOMO

De Millennial wordt dagelijks geconfronteerd met een overload aan prikkels, bewust en onbewust. Deze prikkels zijn offline (fysieke sociale contacten) en online (social media). De Millennial is opgegroeid in een tijdperk van de informatietechnologie en zijn communicatief vaardig ingesteld.

Wel eens gehoord van FOMO? We willen connected blijven en zijn verslaafd geworden aan de socials. Conclusie? Millennials zijn individualistischer dan alle andere generaties en dat heeft een groot afbreukrisico, ook voor mentale klachten. Antropologe Danielle Braun pleit niet voor niets voor meer verbondenheid en sociale contacten.

Dit wetende; hoe ga je hier als organisatie en/of als leider mee om? En natuurlijk als individu. Want stel dat je je herkent in deze oorzaken, waar ligt dan de oplossing?

In een volgend blog gaan we in op deze aspecten en geven we je praktische tips. Kun je daar niet op wachten of heb je direct hulp nodig? Neem dan contact op want voorkomen is beter dan genezen. Mail ons op hallo@hera.nl

Bronnen:

*Bron: TNO: https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/publicaties/jongeren-werkstress-en-flexibele-arbeidscontracten/

** Bron: Randstad: https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/arbeidsmarkt-en-flexibiliteit/gen-z-en-millennials-zetten-de-toon

***Bron: psycholoog Thijs Launspach – Over ambitie/ idealen en falen.

****Bron: Onderzoek van de Britse denktank Resolution Foundation via RTL nieuws (2017): https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/220266/vette-pech-voor-millennials-lager-salaris-dan-voorgaande-generaties

Algemeen:

Bron: CBS overzicht Psychosociale arbeidsbelasting 2021: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83049NED/table?ts=1541604115213

Loopbaan coaching

We gaan alweer richting het einde van het jaar. We merken dat er in de afgelopen weken meer aanmeldingen zijn gekomen voor loopbaan coaching. Op de één of andere manier leidt deze tijd van het jaar tot bezinning, het maken van keuzes en het opdoen van nieuwe inzichten over werk en leven. Misschien herken je dat wel?

Wat doet Brainwave eigenlijk bij loopbaancoaching?

Bij Brainwave maken we in de loopbaantrajecten o.a. gebruik van het testmateriaal van Brainsfirst. Brainsfirst is een organisatie die ‘brain based assessment games’ aanbiedt. Een hele mond vol. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Als we de Braingame van Brainsfirst inzetten (je speelt letterlijk vier games op je computer), dan meten we daar eigenlijk de ‘executieve functies’ van je hersenen mee.

De executieve functies??

Executieve functies zijn alle regelfuncties van de hersenen die nodig zijn voor het realiseren van doelgericht gedrag. Als je een doel wilt bereiken, dan moet je gegevens verzamelen die belangrijk zijn voor het doel. Je observeert en neemt waar, je denkt over informatie na, je neemt besluiten, je organiseert en maakt een planning. Daarna voer je uit. We reguleren er ook emoties mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Executieve functies zijn een geheel van processen die te maken hebben met het bereiken van een doel.

Een voorbeeld:

Als je bijvoorbeeld een nieuwe fiets nodig hebt, dan verzamel je eerst informatie welke fietsen er allemaal zijn. Vervolgens maak je helder voor jezelf wat je belangrijk vindt in een nieuwe fiets (hoeveel versnellingen, kleur etc.). Je neemt vervolgens een besluit welke fiets (of eventueel meerdere fietsen) je voorkeur heeft. Wellicht neem je daarvoor informatie mee uit het verleden. Misschien heb je ooit een fiets gehad van een specifiek merk welke lekker fietste. Je gaat op zoek naar informatie waar je die fiets kunt kopen en/of uitproberen. Vervolgens ga je naar een fietsenwinkel of bestel je online en koop je de fiets.

Je kunt je wel voorstellen dat eigenlijk alles wat je in het dagelijks leven doet met deze executieve functies te maken heeft. Je gaat elke dag op zoek naar informatie, je neemt elke dag oneindig veel beslissingen. Daarom zijn executieve functies ook zo belangrijk voor iemands functioneren. Ze geven ook voorkeuren aan. De ene persoon gaat heel grondig op zoek naar informatie en analyseert, terwijl een andere persoon veel intuïtiever te werk gaat en sneller besluiten neemt. Er is geen goed of slecht, maar er zijn wel verschillen tussen mensen. Die verschillen brengen we in kaart met de Braingame.

Bij Brainwave gaan we ervanuit dat iedereen talenten heeft en dat we door middel van het weten hoe je brein werkt qua executieve functies, die talenten nog verder kunnen uitdiepen en begrijpen. We gebruiken dus de resultaten van de Braingame als startpunt om het gesprek aan te gaan wat je breinvoorkeuren zijn als het gaat over executieve functies en welke werkfuncties daarbij zouden kunnen horen. Daarnaast willen we graag weten wat iemands kernwaarden en drijfveren zijn om zo te bepalen welke werkomgeving het beste past.

Loopbaancoaching bij Brainwave is dus meer dan alleen persoonlijkheid, drijfveren en kernwaarden in kaart brengen en eventueel helpen bij sollicitaties. Je leert ook echt iets over hoe je brein werkt en kunt vaak strubbelingen in je loopbaan of werk beter plaatsen. Waarom past deze werkomgeving minder goed bij je? Waarom loop ik toch steeds tegen dezelfde dingen aan?   


Meer weten wat Brainwave voor jou kan betekenen in je loopbaan? Leg contact via hallo@brainwave.nu.

Meer informatie over de Braingame?  https://www.brainsfirst.com/game-based-assessment/