Categorie: Vitaliteit

Het preventieve effect van online coachgesprekken

Het preventieve effect van online coachgesprekken

In een wereld waarin werkdruk en werkstress steeds hoger wordt, staat verzuim hoog op de agenda van veel organisaties. Dat merken wij bij Brainwave en Hera Inzetbaarheid ook. Medewerkers ervaren meer en meer stress en andere mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Regelmatig leidt dit, in de eerste instantie, tot minder werkplezier. In de tweede instantie ontstaat mogelijk (langer) verzuim en productiviteitsverlies. Het voorkomen van deze problemen wordt steeds meer erkend als een cruciale strategie voor bedrijven om medewerkers te ondersteunen en daarmee optimaal te behouden voor de organisatie. Een effectieve en preventieve manier om laagdrempelig eerstelijnshulp te bieden is het online coachgesprek

Het belang van preventie 

Voordat we ingaan op hoe online coachgesprekken kunnen helpen bij het voorkomen van werkverzuim, is het belangrijk om het belang van preventie te benadrukken. Verzuim is niet alleen kostbaar voor bedrijven, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Preventieve maatregelen richten zich op het identificeren en aanpakken van problemen voordat ze escaleren tot ernstige gezondheidsproblemen of langdurige afwezigheid van het werk. Zowel medewerkers als werkgevers profiteren van een werkomgeving met meer werkplezier. 

De rol van online coachgesprekken 

Online coachgesprekken bieden een laagdrempelige en toegankelijke manier om werknemers te ondersteunen bij hun mentale en emotionele welzijn. Hier zijn een paar manieren waarop één online coachgesprek preventief kan werken tegen verzuim: 

1. Vroegtijdige identificatie van problemen:  

Een regelmatig online coachgesprek stelt werknemers in staat om eventuele problemen of stressfactoren vroegtijdig te bespreken voordat ze uitgroeien tot grotere problemen. Door een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving te bieden, kan een coach medewerkers helpen bij het identificeren van bronnen van stress, ontevredenheid of onbalans tussen werk en privé. 

2. Het aanreiken van tools en technieken:  

Tijdens online coachgesprekken kunnen coaches werknemers voorzien van praktische tools en technieken om met stress om te gaan, hun veerkracht te vergroten en een gezonde werk-privébalans te behouden. Dit kan variëren van ontspanningsoefeningen en mindfulness tot time-managementstrategieën en communicatietechnieken. 

3. Het creëren van bewustzijn:  

Door middel van gerichte vragen en reflectieve gesprekken kunnen coaches werknemers helpen om zich bewust te worden van hun eigen behoeften, grenzen en drijfveren. Dit bewustzijn stelt werknemers in staat om proactief te handelen om hun welzijn te beschermen en te voorkomen dat kleine problemen zich ontwikkelen tot grotere gezondheidsproblemen. 

4. Ondersteuning bij gedragsverandering:  

Als werknemers zich bewust worden van de noodzaak om hun gewoonten of gedrag aan te passen om hun welzijn te verbeteren, kunnen online coachgesprekken een waardevolle ondersteuning bieden bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van een actieplan om deze doelen te bereiken. Dit kan variëren van het verbeteren van slaapgewoonten tot het stellen van grenzen op het werk. 

Ervaring: 

In onze ervaring met de medewerkers van een klant merken we de impact van een korte coaching. Die zijn namelijk heel verrast en positief over het gesprek, hoe kort ook. En waar ik als begeleider vaak denk, dat moet dieper en langer, merk ik dat de medewerkers prima in staat zijn om met een klein zetje hun eigen regie nog meer of weer terug te pakken. Hoe mooi is dat?  

Hoe gaat het in zijn werk? 

De medewerkers schrijven zich in en kunnen na één of twee gesprekken vaak weer verder. Als er behoefte is aan meer ondersteuning, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Door de coaching online te organiseren past het makkelijk bij de werktijden van de werknemer. Doordat het gaat om een gesprek en niet een traject, is de drempel voor de medewerkers heel laag om even de ondersteuning te zoeken waar ze baat bij hebben. Een duidelijke win/win! Kortom: neem contact met ons op! 

Over veerkracht gesproken

Open staan voor nieuwe indrukken en inspiratie opdoen om medewerkers van bedrijven nog beter te kunnen begeleiden in coachingstrajecten. Wij denken dat dat heel belangrijk is. Steeds weer inspiratie halen uit de verhalen en omstandigheden van anderen, om daarmee je eigen wereldbeeld te laten groeien en dat weer aan anderen door te geven.

We zijn in de afgelopen periode ondermeer geïnspireerd geraakt door de documentaire Tig op Netflix. Deze documentaire gaat over Mathilde “Tig” Notaro. Zij doet stand-up comedy en heeft een verrassend veerkrachtige manier om met life-events om te gaan. Zij is ernstig ziek geweest, heeft haar moeder verloren en kreeg later ook nog borstkanker. Het is ongelofelijk hoe zij steeds weer opstaat. Velen zouden onder een deken kruipen en er niet meer onder vandaan komen. Het is knap om humor in te zetten om met moeilijke situaties om te gaan en het getuigt van een enorme veerkracht. Daar leren wij dus wat van!…. en jij misschien ook…?!

Doe er je voordeel mee.

Overigens schreven we al eerder een blog over de relatie tussen veerkracht en life-event. Lees het blog hier.

Wat we van Netflix leren voor/over coaching

In een eerder blog schreven we al dat je bij stress beter niet kunt gaan netflixen, maar dat je beter een actieve activiteit kunt oppakken om je energie terug te krijgen en te herstellen van stress. Maar netflix kan ook mooie dingen brengen! Ik (Karin, psycholoog bij Brainwave) zag een week geleden de documentaire-film ‘Stutz‘, geregisseerd door Jonah Hill.

De documentaire gaat over psychiater Phil Stutz en zijn werkwijze. Stutz is tevens Jonah’s therapeut. Ik werd geraakt door de echtheid en kwetsbaarheid van de documentaire. De methoden die Stutz hanteert noemt hij zelf ’tools’ om op een praktische manier de dingen in het leven het hoofd te bieden. Eén van deze methoden is de ‘string of pearls’: elke dag weer een parel aan je levensketting rijgen om voorwaarts te gaan en uit een moeilijke tijd te komen. Elke parel heeft dezelfde waarde. Dus opstaan, tandenpoetsen, de hond uitlaten, een vriend bellen, een gezonde maaltijd voor jezelf bereiden zijn allemaal even waardevol in het voorwaarts gaan in het leven. Met name in moeilijke fases is dat belangrijk.

We spreken bij Brainwave natuurlijk veel mensen die vastlopen en in een moeilijke periode zitten. Dat kan gaan over werk, maar net zo vaak over de combinatie werk en privé. Life events dragen bij aan een gevoel van onrust en stress. Mensen lopen vast en weten niet HOE ze voorwaarts moeten. Stutz geeft duidelijk aan dat deze mensen richting nodig hebben en sturing hoe zij in deze dag of de dagen daarna op een zinvolle manier weer voorwaarts kunnen. Dat spreekt mij als mens aan. Ik ben een groot voorstander van voorwaarts gaan en door deze flow van een voorwaartse blik uiteindelijk een doel bereiken wat zingeving en blijdschap geeft. Dat hoeft niet groots en meeslepend te zijn, maar wel beter dan de moeilijke fase daarvoor. Het leven wordt immers niet achterstevoren geleefd. Bij Brainwave zijn we een groot voorstander van praktische handvatten om voorwaarts te gaan en een situatie te verbeteren.

Ook sluit ik me aan bij de woorden van Stutz: zoek in elke moeilijke fase die dingen die van waarde zijn en waar je van kunt leren. Dat vraagt om een actieve houding en reflectie. Niets is alleen maar negatief, er zijn altijd onderdelen die voor een gouden randje kunnen zorgen. Ga op zoek naar dat gouden randje en die dingen die je voorwaarts laten gaan.

Ga het zien deze documentaire!

Elementen van vitaliteit

Aangezien de Week van de Vitaliteit (19 t/m 25 september) viel in de maand september, besteden we deze maand in de mailings en blogs bijzondere aandacht aan vitaliteit.

Onder vitaliteit verstaan we de energie en de kracht waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in het leven staan. Een vitaal persoon heeft een goede energie, heeft motivatie om zichzelf gezond en vitaal te houden en heeft mentale veerkracht. Veerkracht is een onderdeel dat in onze blogs al veel naar voren gekomen is. We kunnen niet vaak genoeg duidelijk maken dat veerkracht in deze maatschappij, waarbij er van alles op je af komt de hele dag, van groot belang is. Toch kijken we bij Brainwave verder dan alleen mentale veerkracht.

“Ik voel me lekker” is een uitspraak die past bij vitaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat je vitaal wordt en blijft?

Bij Brainwave hebben we daar een leidraad voor waarbij we het model van Positieve Gezondheid gebruiken. Dit model steunt op zes pijlers: 

  • Dagelijks functioneren (omgaan met tijd, grenzen stellen etc.);
  • Lichaamsfuncties (fitheid, energieniveau etc.);
  • Mentaal welbevinden (concentratie, gevoel van controle etc.);
  • Zingeving (zinvol leven, dankbaarheid etc.);
  • Kwaliteit van leven (genieten, gelukkig zijn etc.);
  • Meedoen (sociale steun, sociale contacten etc.). 

We kijken dus niet alleen naar mentale elementen in onze coaching, maar zijn zeker ook geïnteresseerd in bijvoorbeeld fitheid, hoe iemand omgaat met grenzen stellen en zingeving.

Het succes van een coachingstraject is voor een groot deel afhankelijk van de eigen verantwoordelijkheid die de persoon neemt over zijn/haar/hen vitaliteit. Er moet een vertrouwen zijn dat iemand kan werken aan vitaliteit en eigen keuzes mag maken, onafhankelijk van wat anderen daarvan vinden. Dit laatste is in de coaching van het grootste belang. Welke koers wil jij bepalen en hoe denk je die koers te kunnen varen?

Ik zag vandaag op mijn kalender van Omdenken:

Doelen stellen is het van het grootste belang bij vitaliteit en veerkracht. En dat niet alleen, maak doelen concreet en koppel er een plan aan!

en dan…aan de slag!

Hulp nodig bij koersbepaling en het bereiken van doelen op het gebied van vitaliteit? Leg contact via hallo@brainwave.nu of bel me op 06-45458838.